Här kommer ett antal exempel på annonsmöjligheter på Skandinaviska Klubbens web-sida

Skandinaviska Klubben har haft ett stabilt medlemsantal på ca 1000 skandinaver som i huvudsak är säsongsboende på Gran Canaria under vinterhalvåret. Huvuddelen av medlemmarna är årligen återkommande. Efter pandemi-säsongen 2020 -2021 med begränsade möjligheter till aktiviteter gör vi nu en stor satsning på medlemsinformation och räknar med att medlemsantalet återgår till det normala. Genom att flytta annonsmöjligheterna från den tidigare tryckta informationen till denna web-sida, som även är tillgänglig för icke-medlemmar, ökar kontaktmöjligheterna väsentligt. Annonser kan också på ett naturligt sätt kopplas till geografisk information (Las Palmas eller San Agustin/sydkusten) och till vår medlemsinformation. Annonser om juridisk information kan t.ex. placeras i anslutning till klubbens medlemsinformation om bankkonton eller ansökan om NIE-nummer, och vårdgivare kan annonsera i anslutning till vår information om sjukvården på Gran Canaria.


Stora annonser i bildspel på startsidan

På startsidan, som ligger öppet och är den sida som alla når först finns annonsplats i ett bildspel där ett fåtal annonser inom olika verksamheter blandas med medlemsinformation eller miljöbilder. Placeringen på startsidan, storleken och variationen och växlingen med redaktionell information ger denna annons ett mycket högt observationsvärde. För att bibehålla intresse och dynamik kan dessa annonser endast bokas i 30-dagarsperioder.  Exempel nedan. Annonserna kan förses med länk till egen hemsida. Pris per 30 dagar: XXXX€


Annonser i anslutning till medlemsinformation på startsidan

På startsidan, som ligger öppet och är den sida som alla når först läggs regelbundet allmän information till medlemmar. Vid sidan om denna kan en annons placeras enligt nedan. Dessa annonser är inte kopplade till medlemsinformationen utan denna kommer att ske slumpvis. Placeringen på startsidan, storleken och variationen och växlingen med redaktionell information ger denna annons ett högt observationsvärde. För att bibehålla intresse och dynamik kan dessa annonser endast bokas i 30-dagarsperioder.  Exempel nedan. Annonserna kan förses med länk till egen hemsida. Exempel nedan. Pris per 30 dagar: XXXX€

Stöd våra annonsörer

Skandinaviska Klubben på Gran Canaria har ett mångårigt samarbete med en rad företag, organisationer och konsulter som vänder sig till skandinaver på ön. De erbjuder tjänster inom allt från skatterådgivning och finansiella tjänster till juridisk rådgivning och sjukvård. Vi upplåter annonsplats åt dessa, liksom åt frisörer, massörer och restauranger på lämpliga ställen på vår hemsida. Vi hoppas denna information är till nytta och glädje för våra medlemmar. Stöd våra annonsörer, de stöder oss.


Annonser direkt kopplade till redaktionell information

På vår information till medlemmar (och andra om sidan kommer att ligga öppet) informeras om de ämnen som listas nedan. I anslutning till varje ämne kan en annons placeras enligt exemplet nedan. Annonsen kan förses med länk till annonsörens hemsida. Denna annons bokas för hela säsongen. Pris per säsong: XXX € (Detta pris bör rimligen vara högre om sidan läggs offentligt i stället för att som nu vara begränsad till medlemmar)

 • Att teckna avtal (mobil, bredband, el, vatten, mm)
 • Bankkonto i Spanien
 • N.I.E.-nummer
 • Om ni reser
 • Stöldanmälan
 • Information om postpaket
 • Handla på internet och få varor skickade till Kanarieöarna
 • Uppehållstillstånd - Permiso de Residencia
 • N.I.E.-nummer och intyg till banker etc.
 • Sjukvård på Gran Canaria för Skandinaver
 • Privat sjukvård 
 • Övrig information om sjukvård på Gran Canaria
 • Privat sjukvård

  Den som vill, kan också teckna en privat sjukförsäkring antingen via sin hemförsäkring med förlängning eller med något annat bolag. Om man har en privat försäkring kan man vända sig till de privata klinikerna och man får hjälp med hemresa om man inte kan resa hem som man hade planerat.

  På södra delen av ön brukar privatklinikerna ha tolk anställd. Det finns tolk på några privata kliniker i Las Palmas men eventuellt inte på alla. De privata försäkringsbolagen kan acceptera att man anlitar en tolk själv och får tillbaka för utläggen av sitt försäkringsbolag vid hemkomsten. Kolla med ditt försäkringsbolag om de godkänner det och begär alltid kvitto på tjänsten .........  Annonser på de lokala informationssidorna för Las Palmas respektive San Agustin/sydkusten

  På vår information om klubbens verksamhet informeras om klubbaktiviteter i Las Palmas respektive San Augustin. Dessa sidor uppdateras kontinuerligt och besöks ofta av framför allt medlemmarna som huvudsakligen består av vinterboende seniorer på respektive ort. Utformningen av dessa sidor är inte klar och kommer att växa fram under säsongen. Nedan ett exempel hur detta kan se ut.

  Fortfarande ett fåtal platser kvar till rundturen på lördag!

  Utflykten som är en heldagsutflykt och mycket eftertraktad inkluderar alla inträden, kaffe lunch och middag enligt särskilt program på aktivitetssidan. Sista anmälan på torsdag.         Pris 35 €  Endast företagsnamn eller verksamhetsinfo med länk till egen hemsida 
  Radannons som kan utformas på olika sätt men utan bild och med begränsat innehåll. Huvudsyftet är att leda läsaren till en extern annons eller en hemsida. Exempel nedan.  Pris:  XXX € /månad.


  Mr Kale,    https://www.mrkale.es

  Fräsch, hälsoinriktad restaurang i Triana, Mesa y Lopez och Maspalomas. Pokes och hot Bowls, Woks och mycket annat. Besök hemsidan!