Medlemsinformation

Det kan ibland vara svårt att orientera sig bland regler och bestämmelser i ett nytt land. På denna sida har vi samlat praktisk information som vi hoppas underlättar tillvaron på Gran Canaria och kommunikationen med organisationer och myndigheter. Till höger ser du vilka områden vi täcker in.

Observera: Den information vi delar med oss av
 har vi erhållit genom egna och andras erfarenheter. Som kulturell förening får vi inte löpande information direkt från myndigheter, banker etc. Regler och bestämmelser kan ändras snabbt och olika myndighetskontor och olika tjänstemän kan ge olika besked. Speciellt ang. tidsbeställning eller ej, ändras regler snabbt. Skandinaviska Klubben tar inget ansvar för nedanstående information. Den som behöver mer information kan höra av sig till klubbens exp. i Las Palmas via Kontaktfunktionen här på hemsidan eller till nord@skandinaviskaklubben.com 

Innehållsförteckning
 • Om bussar, busskort och betalning
 • Att teckna avtal (mobil, bredband, el, vatten, mm)
 • Bankkonto i Spanien
 • N.I.E.-nummer, spanskt ID-nummer för utlänningar
 • Om ni reser inom Spanien
 • Stöldanmälan
 • Information om postpaket
 • Handla på internet och få varor skickade till Kanarieöarna
 • Uppehållstillstånd - Permiso de Residencia
 • N.I.E.-nummer och intyg till banker etc.
 • Sjukvård på Gran Canaria för Skandinaver
 • Privat sjukvård
 • Övrig information om sjukvård på Gran Canaria
 • Köra bil och körkort på Gran Canaria

Om bussar, busskort och betalning.

På Gran Canaria finns flera bussbolag och en rad olika typer av biljetter och rabattsystem. Här får du en översikt över vad som gäller och hjälp att välja rätt busskort.

Att teckna avtal (mobilabbonemang, bredband, el, mm)

Att teckna avtal med olika bolag för mobil, internet, el, vatten eller annat är oftast mycket enkelt och att säga upp ett avtal kan också vara enkelt men blir ibland onödigt komplicerat om man inte har koll på vilka personuppgifter som man angav när avtalet skrevs.

Tänk på att spara alla kontrakt och även fakturor. Där finns viktig information som kan vara avgörande när man vill ändra el. säga upp ett kontrakt eller avtal.

Oftast är det numret på identitetshandlingen som ställer till problem. När man ingår ett avtal måste man uppge antingen :

N.I.E-nummer (Número de Identidad de Extranjeros = ett nummer som man får om man registrerar sig om utlänning i Spanien, om man har ett sådant) eller sitt passnummer  alt. nationellt id-kortsnummer.

Det är mycket viktigt att komma ihåg vilket nummer man angav, därav vikten av att behålla gamla fakturor/kontakt eller skriva upp allting.

I Spanien har alla samma nummer på sitt id-kort hela livet och det finns ingen förståelse för att de som kommer från andra länder inte har samma system.

Det är också viktigt att komma ihåg att avtal måste sägas upp. Det räcker inte med att sluta betala eller att enbart lämna tillbaka ev. utrustning, typ modem. Man måste också ringa till bolaget i fråga.

Försäkringar måste man i regel säga upp skriftligt i god tid innan det datum man vill att avtalet ska sluta gälla.

För mer personlig rådgivning kan man vända sig till Skandinaviska Klubbens exp. i Las Palmas de G.C.

Bankkonto i Spanien

Viktigt att veta för alla som har bankkonto eller planerar att öppna bankkonto i Spanien.

Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan !

N.I.E.-nummer

N.I.E. – Numero de identificacion de Extranjeros – spanskt id-nummer för utlänningar

Ett ”N.I.E. –nummer” kan man skaffa sig om man tex vill köpa bil eller bostad i Spanien och man inte vill ansöka om uppehållstillstånd. Det här identitetsnumret får man hos polisen. Man måste uppge varför man ansöker om detta identitetsnummer, tex för inköp av bil.

I Las Palmas är det polisstationen mitt emot Santa Catalinahotellet (la Supercomisaria) och på syd den vanliga polisstationen i Maspalomas. Det är möjligt att man kan få dessa intyg på lokala polisstationer på andra orter på ön. Man fyller i en blankett som finns där men som också finns på klubbens expeditioner i Las Palmas och San Agustin. Man ska ha giltigt pass eller nationellt ID-kort med sig. Sedan tar det max 5 arbetsdagar innan man får hämta ut det.

Om ni reser

Intyg för att kunna resa med rabatt inom Spanien

Rabatten har kommit till för att de som bor på Kanarieöarna och i Ceuta och Melilla ska kunna resa till andra orter utan så stora kostnader. Tex för att uträtta ärenden hos myndigheter, besöka läkare etc. Rabatten är för tillfället på 75 procent av resans pris, men det är bara i teorin för det är bara resans grundpris som är rabatterad. Sedan tillkommer en del skatter och avgifter så i själva verket betalar man betydligt mer.

     Det är obligatoriskt att ha uppehållstillstånd, Permiso de Residencia, för att kunna få rabatt.

     Dessutom måste man kunna visa upp ett intyg på att man är mantalsskriven hos kommunen.

Det heter Certificado de Residencia para Viajar.

Man kan lätt ta ut sitt intyg på internet genom att gå in på kommunens hemsida. Man skriver till exempel Ayuntamiento de Las Palmas.
     Om man köper en resa genom resebyrå kan de ibland ordna så att man själv inte behöver ta med intyg, men ofta kan det vara problem med utländska namn som stavas annorlunda i myndigheternas register och det kan därför vara lättare och säkrare att själv ta med ett intyg på resan.

     Intygets giltighet är 6 månader och personal vid  incheckning ska endast se på intyget, inte behålla det. Kontrollera att man fortfarande är mantalsskriven här.

     Det förekommer att kommunerna helt enkel plockar bort personer som de tror inte längre bor här så man bör kontrollera då och då att man fortfarande finns i kommunens register. Detta gör man enkelt genom att ta ut ett intyget Certificado de Residentes para Viajar på kommunens hemsida.

     Det gröna kort eller gröna A-4 ark man får som uppehållstillstånd är ett intyg och betraktas inte som legitimation. Man ska alltid kunna visa upp giltig ID-handling från hemlandet för att bevisa att man är Residente här på ön.

Stöldanmälan

Vad gör jag om någon stjäl min plånbok, väska eller andra tillhörigheter?

     Det viktiga är att spärra sina kreditkort/betalningskort på de nummer som banken ger en när man får korten.

     Stölder ska anmälas till Policia Nacional på telefon 902 102 112. På det här telefonnumret kan man be att få göra anmälan på engelska, franska, tyska och givetvis spanska.

     Sedan ska man ta sig till en polisstation inom 48 timmar för att skriva under anmälan på polisstationen. Detta måste göras för att anmälan ska vara komplett. Tala om när ni kommer till polisstationen att ni redan har gjort anmälan på telefon.

     Det är viktigt att anmäla stölder. Dels för att eventuellt kunna få ut något på försäkringar, kunna bevisa att man själv inte har gjort eventuella inköp/uttag med kort och för att kunna få tillbaka tillhörigheter som kanske blir upphittade och inlämnade hos polisen.

Adresser till Policia Nacionales lokaler på Gran Canaria:

I Las Palmas:

C/Luis Doreste Silva, 68

C/Juan Rejón, 62

C/Córdoba, 1

I Telde:
C/Escultor Eduardo Chillida Juantegui s/n   (utan gatunummer)

I Maspalomas:

Avenida de Moya, 4

Om man blir utsatt för våld och behöver läkarvård kan man också ringa 112 till larmcentral.

Information om postpaket

Många väljer att skicka postpaket till sig själva från Norden för att kunna få med mer saker. Om det handlar om personliga saker för eget bruk ska man inte betala några tullavgifter eller skatter. För att undvika problem kan man skriva när man ska skicka paketet att det är begagnade varor (usados) tex. begagnade kläder (ropa usada para uso personal) begagnade böcker (libros usados para uso personal). Det är ytterst sällsynt med kontroller där paket öppnas men det kan vara bra om sakerna inte har prislappar och etiketter kvar i den händelse av man skulle få lov att öppna paketet.

     Ett tips är att en anhörig eller god vän i hemlandet står som avsändare och man själv som mottagare. Detta väcker mindre misstankar hos myndigheterna och om paketet av misstag skulle bli tillbakasänt kan den personen hämta ut det. Om paketet inte kommer fram inom rimlig tid och man vill göra en reklamation måste den göras personligen av den som står som avsändare och på platsen som paketet skickades ifrån.

Eventuellt. kan man reklamera via internet men ibland måste det göras på plats.

     Myndigheterna har rätt att ta ut tullavgifter i vissa fall om det är helt nya varor som de betraktar som importvaror eller om de tror att varorna ska säljas här på öarna. Om man får en vara direkt skickad från ett företag och den kommer i en kartong från företaget, tex. en dator, symaskin el. annan apparat så får man räkna med tullkostnader.

     Om innehållet består av mat och div. hushållsartiklar kan man skriva att det är presenter (regalos). I det fallet är det helt nödvändigt att avsändare och mottagare är olika personer.

     Man får nästan säkert problem om man skriver att paketet innehåller mediciner eller hälsokostprodukter för då träder Hälsovårdsmyndigheterna också in i bilden och vill kontrollera att inget hälsovådligt förs in i landet.

Handla på internet och få varor skickade till Kanarieöarna

Trots att Spanien ingår i EU så har Kanarieöarna lite speciella tullbestämmelser.

Detta försvårar och fördyrar leverans av beställda varor. Många företag skickar överhuvudtaget inga varor till Kanarieöarna.

Uppehållstillstånd - Permiso de Residencia

När behöver man ett uppehållstillstånd och vart vänder man sig? Här hittar du värdefull information.

N.I.E-nummer och intyg till banker etc.

Om man inte har för avsikt att bosätta sig fast här men vill köpa bostad eller bil tex. kan man ansöka om ett registreringsnummer för utlänningar, N.I.E. Det intyg man får har en giltighetstid på 3 månader.

     Det får man på polisstationen Jefatura de Policia på C/Luis Doreste Silva, intill nedfarten till småbåtshamnen. Kallas också La Supercomisaria.

     På den södra delan av ön ansöker man om detta på Comisaria de Policia Nacional i Maspalomas.

     Den spanska ambassaden i hemlandet kan också ordna med identitetsnummer för utlänningar.

Intyg för att öppna bankkonto för personer som ej är fast bosatta.

Den som behöver ett intyg på att de inte är fast bosatta här på ön, kan få det utfärdat av polismyndigheterna här på ön. Detta intyg behövs bl.a. för att öppna bankkonto här utan att vara fast bosatt.

Detta är allmän information. Den som vill ha mer information får gärna vända sig till expeditionen i Las Palmas så ska vi försöka ge er råd om just er personliga situation.

Sjukvård för Skandinaver på Gran Canaria

Behöver man ringa efter en ambulans är telefonnumret 112 precis som i EU.

Solen och värmen här på Gran Canaria bidrar till att vi mår bra och kan vara mer aktiva men sjukdomar och olyckor drabbar oss ändå ibland och det är bra att veta vad som gäller och vart man ska vända sig. Alla som vistas här tillfälligt, även om det rör sig om flera månader, och som är skrivna i sina skandinaviska hemländer ska ha med sig ett EU-kort från sin Försäkringskassa. Med EU-kortet har man rätt till vård på de kommunala sjukhusen och på vårdcentralerna, Centros de Salud de la Seguridad Social.

EU-kortet visar att du är försäkrad i ditt hemland och ger dig rätt till nödvändig vård när du vistas i Spanien. Med nödvändig vård menas akutvård och också vård som ges på grund av kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och medicinska kontroller. I vissa fall kan man behöva komma överens med vårdgivaren innan, när det gäller dessa provtagningar och medicinska kontroller. Akut sjukvård har man alltid rätt till!

Om vården kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland betraktas den inte som nödvändig. Den bedömningen görs alltid av läkare eller annan vårdpersonal och beror på sjukdomen och hur länge du ska stanna i landet.

Viss tandvård kan beviljas av Försäkringskassan i en del situationer.

Rent allmänt gäller att man bör ha med sig medicinlista från sitt hemland och information om de kroniska sjukdomar man lider av. Om du är pensionär ska du också ha ett speciellt pensionärsintyg från din försäkringskassa. De brukar skicka med det när de skickar ut EU-korten, annars kan du be dem skicka ett till dig.  Det här intyget ger dig också rätt till mediciner till samma pris som spanska pensionärer. Detta intyg utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Eventuellt kan man få samma typ av intyg för Norge, Danmark och Finland.  

Med sitt EU-kort kan man vända sig till sin närmaste vårdcentral, Centro de Salud, och där visar man upp kortet. Man ska ha med sig giltig legitimation i original och en fotokopia av legitimationen och EU-kortet. Intyget från Försäkringskassan ska man också ha med sig för att få rabatt på mediciner. Vid riktigt akuta situationer åker man givetvis direkt till närmaste kommunala sjukhus. (Vid livshotande situationer kan man få hjälp även av privata sjukhus, men man får betala detta själv om man inte har en privat försäkring).

De kommunala vårdcentralerna heter Centro de Salud och tillhör Seguridad Social. Det finns en sådan vårdcentral i alla orter och ofta i varje stadsdel. (Ej att förväxla med små privata läkarmottagningar på turistorter som kanske heter något liknande).

Centro de Salud finns det alltid läkare dagtid, men ta reda på vilka öppettider som gäller under nätterna och helgerna. Endast vissa Centro de Salud har öppet även då. De kommunala sjukhusen här på ön är: Hospital Dr. Negrin och Hospital Insular i Las Palmas. Läkare på den spanska försäkringskassan kan även ge remiss till spanska privata sjukhus, till exempel San Roque i Maspalomas. Om du blir inlagd på ett kommunalt sjukhus (eller privat via remiss) och får med dig anvisningar hem om att du ska ta medicin måste du hämta recepten på din närmast vårdcentral

Den kommunala vården och den privata vården är helt separata system i Spanien

Privat sjukvård

Den som vill, kan också teckna en privat sjukförsäkring antingen via sin hemförsäkring med förlängning eller med något annat bolag. Om man har en privat försäkring kan man vända sig till de privata klinikerna och man får hjälp med hemresa om man inte kan resa hem som man hade planerat.

På södra delen av ön brukar privatklinikerna ha tolk anställd. Det finns tolk på några privata kliniker i Las Palmas men eventuellt inte på alla. De privata försäkringsbolagen kan acceptera att man anlitar en tolk själv och får tillbaka för utläggen av sitt försäkringsbolag vid hemkomsten. Kolla med ditt försäkringsbolag om de godkänner det och begär alltid kvitto på tjänsten som ska visas upp vid hemkomsten eller skickas till försäkringsbolaget.

Tänk på att alltid begära kvitton på alla utlägg om du vill få ut ersättning på en privat sjukförsäkring.

Observera att, för att få ersättning för extra kostnader vid hemresor till exempel med ambulansflyg måste man ha en privat sjukförsäkring. Då får man hjälp av SOS International som också sköter om kontakter med flygbolag, läkare och anhöriga i hemlandet. För övrigt är det rent allmänt samma kvalité på vården på de statliga och de privata sjukhusen, men de privata klinikerna ger en lite mer personlig service och omvårdnad.

Givetvis kan man anlita privata läkare och privata kliniker även utan försäkring, men då betalar man alla kostnader själv och kan inte räkna med att få tillbaka för sina utlägg.

Övrig information om sjukvård på Gran Canaria

Om man är utskriven ur sitt hemlands försäkringskassa.

Om man är pensionär och ska skriva ut sig från sitt skandinaviska hemland och skriva in sig här som fast boende ska man ha med sig blankett E-121 från sitt hemlands försäkringskassa.

Mediciner

Numera betalar spanska pensionärer 10 procent av sina mediciner med ett högkostnadsskydd.

För att kunna få rabatterade mediciner måste läkaren skriva ut recepten för pensionär. Handskrivet recept med röd kant eller recept skrivet i datorn)

Behöver man ringa efter en ambulans är telefonnumret 112.

Vissa privata kliniker kan ha egen ambulansservice. Kontakta kliniken som du tror att du skulle vilja anlita eller oss på klubbens expedition i Las Palmas om du vill veta mer.

Hemsidor att läsa mer på:

Norska medborgare: www.helfo.no

Danska medborgare: www.borger.dk

Finska medborgare kela jos sairastut espanjassa kanariala eller

Fpa-om du insjuknar utomlands

Utskriven från Sverige men på besök där.

Svenska pensionärer som är fast bosatta på Gran Canaria, inskrivna i Seguridad Social på Gran Canaria och utskrivna ur Sverige, ska vid besök i Sverige (eller andra EU-länder) visa upp sitt 121-intyg från Sverige och sitt EU-kort för att få vård i Sverige eller annat EU-land.

Detta gäller både för akut vård och eventuell planerad vård.

(För den planerade vården kan det krävas tillstånd från spansk läkarvård).

Det är Försäkringskassan i Sverige som kan skicka ut EU-kortet till dessa personer.

Det är mycket viktigt att man också har med sig sin 121- blankett!

Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan.

Spanskt körkort och regler


Körkort med poängsystem infördes i Spanien den 1 juli 2006. Då hade redan Frankrike, Italien, Luxemburg och Storbritanien provat liknande system med bra resultat.

Tidigare var det över 3000 döda/år i Spanien. Efter 10 år med körkortet med poängsystem hade antalet döda sjunkit till 1126 döda/ år.

Poängsystemet tillämpas bara på de som har spanskt körkort men bötessummorna gäller för alla oavsett nationaliteter.

Alla börjar med 12 poäng utom de som har haft körkort i mindre än 3 år- de har bara 8 poäng. Om man kör felfritt får man extrapoäng och maximalt kan man ha 15 poäng.

Nedan följer några exempel på förseelser som gör att man mister mellan 2-6 poäng och får böter:

Slänger ut skräp från bilfönstret som kan orsaka fara för andra

Inte använder bilbältet,

Pratar i mobil ( utan handsfree) eller har hörlurar el.dylikt på sig under körning, eller manipulerar GPS under körning, Endast fast installerade system som inte kräver att man tar händerna från ratten, uppmärksamheten från vägbanan eller begränsar hörseln är godkända.

Inte har barn fastspända enligt reglerna.  

Inte bär hjälm när man kör moped och motorcykel

Inte ser till att medpassagerare på moped och motorcykel bär hjälm

Har medpassagerare på moped och motorcykel under 12 år (här finns vissa undantag)

Om man kör mot rödljus el.inte stannar vid stoppmärke

Inte håller avstånd till andra fordon

Om det finns 50 % fler personer i fordonet än tillåtet.

Vägrar alkohol el.drogtest

Kör påverkad av alkohol eller droger

Fortkörning

Har apparater som förvarnar om radarsystem

Felparkering som utsätter cyklister och andra för fara

Kör i fel körriktning

Grov vårdslöshet

Maxgräns för alkohol vid utblåsning är 0,25 mg/liter eller 0,5 gr/liter blod. Detta gäller privata förare. För yrkeschaufförer eller de som har haft körkort i mindre än 2 år gäller 0,15mg/liter vid utblåsning eller 0,3 g/liter i blodet .

 

För grov vårdslöshet i trafiken kan man dessutom få fängelsestraff. Detta gäller främst vid fortkörning och användning av alkohol eller droger i samband med körning av fordon.

Poängsystemte är alltid knutet till körkortet och om man förlorar alla sina poäng får man inte köra. För att få tillbaka poäng måste man gå en kurs och köra upp på nytt. Kostnaderna står man för själv.

Det är obligariskt att ha 2 varningstrianglar i bilen, som ska placeras framför och bakom bilen vid händelse av motorstopp eller olycka. Minst 50 m. från bilen och synliga på 100 m. håll. Vid enkelriktad väg eller fler än 3 körfiler räcker att ställa 1 varningstriangel 50 m. bakom bilen. Det är viktigt att varna andra trafikanter men att gå ur bilen kan också vara förenat med stor fara.

Därför finns det nu varningslampor som man sätter på biltaket. De ska vara godkända av myndigheterna och finns att köpa på bensinstationer eller säljare av biltillbehör. Just nu är det tillåtet med båda systemen, alltså varningstrianglar eller lampa på taket. Men så småningom ska alla varningstrianglar bytas ut mot lampa på taket.

 

Det är också obligatoriskt att ha en Reflexväst som man ska ha på sig om man lämnar bilen och går på vägbanan. Ska förvaras inne i förarutrymmet.

Byte av körkort till spanskt körkort för personer som är fast bosatta här?

På många hemsidor etc finns information om att körkorten ska bytas till spanska inom 2 år men

enligt uppgift på telefon från det spanska Trafiksäkerhetsverket, DGT, gällande alla EU-medborgare behöver man inte byta ut sitt körkort mot ett spanskt körkort så länge det är giltigt.

När körkortet går ut måste man skaffa spanskt körkort.

( Undantag från detta är körkort som gäller i 15 år eller mer, dessa ska bytas ut inom 2 år efter flytt till Spanien.)

Konsulaten har information om de regler som gäller för att förnya körkort från hemlandet om man är tillfälligt bosatt utomlands men fortfarande folkbokförd i sitt hemland.

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar. Den som vill ha mer information kan kontakta Skandinaviska Klubben i Las Palmas.