Medlemsinformation

Det kan ibland vara svårt att orientera sig bland regler och bestämmelser i ett nytt land. På denna sida har vi samlat praktisk information som vi hoppas underlättar tillvaron på Gran Canaria och kommunikationen med organisationer och myndigheter. Till höger ser du vilka områden vi täcker in.

Observera: Den information vi delar med oss av
 har vi erhållit genom egna och andras erfarenheter. Som kulturell förening får vi inte löpande information direkt från myndigheter, banker etc. Regler och bestämmelser kan ändras snabbt och olika myndighetskontor och olika tjänstemän kan ge olika besked. Speciellt ang. tidsbeställning eller ej, ändras regler snabbt. Skandinaviska Klubben tar inget ansvar för nedanstående information. Den som behöver mer information kan höra av sig till klubbens exp. i Las Palmas via Kontaktfunktionen här på hemsidan eller till nord@skandinaviskaklubben.com 

Innehållsförteckning
 • Att teckna avtal (mobil, bredband, el, vatten, mm)
 • Bankkonto i Spanien
 • N.I.E.-nummer, spanskt ID-nummer för utlänningar
 • Om ni reser inom Spanien
 • Stöldanmälan
 • Information om postpaket
 • Handla på internet och få varor skickade till Kanarieöarna
 • Uppehållstillstånd - Permiso de Residencia
 • N.I.E.-nummer och intyg till banker etc.
 • Sjukvård på Gran Canaria för Skandinaver
 • Privat sjukvård
 • Övrig information om sjukvård på Gran Canaria

Att teckna avtal (mobilabbonemang, bredband, el, mm)

Att teckna avtal med olika bolag för mobil, internet, el, vatten eller annat är oftast mycket enkelt och att säga upp ett avtal kan också vara enkelt men blir ibland onödigt komplicerat om man inte har koll på vilka personuppgifter som man angav när avtalet skrevs.

Tänk på att spara alla kontrakt och även fakturor. Där finns viktig information som kan vara avgörande när man vill ändra el. säga upp ett kontrakt eller avtal.

Oftast är det numret på identitetshandlingen som ställer till problem. När man ingår ett avtal måste man uppge antingen :

N.I.E-nummer (Número de Identidad de Extranjeros = ett nummer som man får om man registrerar sig om utlänning i Spanien, om man har ett sådant) eller sitt passnummer  alt. nationellt id-kortsnummer.

Det är mycket viktigt att komma ihåg vilket nummer man angav, därav vikten av att behålla gamla fakturor/kontakt eller skriva upp allting.

I Spanien har alla samma nummer på sitt id-kort hela livet och det finns ingen förståelse för att de som kommer från andra länder inte har samma system.

Det är också viktigt att komma ihåg att avtal måste sägas upp. Det räcker inte med att sluta betala eller att enbart lämna tillbaka ev. utrustning, typ modem. Man måste också ringa till bolaget i fråga.

Försäkringar måste man i regel säga upp skriftligt i god tid innan det datum man vill att avtalet ska sluta gälla.

För mer personlig rådgivning kan man vända sig till Skandinaviska Klubbens exp. i Las Palmas de G.C.

Bankkonto i Spanien

Viktigt att veta för alla som har bankkonto eller planerar att öppna bankkonto i Spanien

På uppdrag av skattemyndigheterna måste bankerna numera ta reda på varifrån kunderna får sina inkomster. För pensionärer gäller det att man ska kunna visa att man har pension, det räcker inte med att ha åldern inne. Det enklaste sättet att få ett intyg på att man har pension är att kontakta Pensionsmyndigheten i sitt hemland och be om intyget på spanska.


Det är viktigt att komma ihåg att meddela banken det nya passnumret när man har förnyat sitt pass. Samma sak gäller också om man har öppnat konto med sitt Nationella ID-kort.  

Gör man inte det kan kontot bli blockerat och eventuella automatiska utbetalningar kan ställas in. Detta gäller för alla, såväl de som inte har Permiso de Residencia (Uppehållstillstånd), och de som har det.

Det är bra att ha en emailadress till sin bank för att kunna skicka en skannad kopia av sitt nya pass el. Nationellt Id-kort.

Bankerna har också skyldighet att fråga sina kunder i vilket land de deklarerar sina inkomster och man måste då uppge detta. För detta är det viktigt att banken har en aktuell emailadress till kontotecknaren för att kunna ta kontakt.


Öppna bankkonto för personer som ej är fast bosatta på Gran Canaria
Om man vistas här längre perioder kan man behöva öppna ett bankkonto även om man inte är mantalsskriven här. Om man inte har uppehållstillstånd  med Identitetsnummer som utlänning, (Número de identidad de extranjero N.I.E),  kan banken kräva att man kan visa upp ett annat dokument.

Det är ett intyg som talar om att man inte är fast bosatt här (Certificado de No Residente) och det får man hos Policia Nacional. Se mer om detta längre ned i stycket.

Detta krävs för att kunna öppna ett bankkonto som ej fastboende:

• Giltigt pass i original (Nationellt ID-kort kan fungera men banken föredrar pass)

• Intyg från polisen (Certificado de No Residentes)   

För att få intyget, Certificado de No Residente, från polisen vänder man sig till Policia Nacional. Numera måste man beställa tid för att ansöka om detta intyg. Den som vill ha mer information om hur man skaffar intyget kan vända sig till klubbens exp. i Las Palmas.


Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan !

För att få intyget, Certificado de No Residente, från polisen:
• Först går man till polisstationen med sitt pass. Man behöver inte beställa tid hos polisen utan man tar en nummerlapp där. Man får fylla i en blankett med sina personuppgifter.

• Därefter får man en blankett av polisen för att kunna gå till en bank och betala en avgift.  När detta är gjort går man tillbaka till polisen och hämtar intyget.

För att kunna göra betalningen på banken för intyget brukar det vara nödvändigt att ange ett N.I.E nummer. Så den enda lösningen är att ta med en god vän som har Permiso de Residencia och som följer med för att göra inbetalningen. Vid inbetalningen talar man om vem betalningen ska gälla för.

Avgiften som man betalar på banken är mellan 10-11  €/person. Om två personer ska vara kontotecknare ska båda ha detta intyg.

I Las Palmas går man till La Supercomisaria de Policia på C/Luis Doreste Silva. På den södra delen av ön vänder man sig till Comisaria de Policia Nacional i Maspalomas. Kommunen Ingenio räknas till den södra delen.

Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan.

N.I.E.-nummer

N.I.E. – Numero de identificacion de Extranjeros – spanskt id-nummer för utlänningar

Ett ”N.I.E. –nummer” kan man skaffa sig om man tex vill köpa bil eller bostad i Spanien och man inte vill ansöka om uppehållstillstånd. Det här identitetsnumret får man hos polisen. Man måste uppge varför man ansöker om detta identitetsnummer, tex för inköp av bil.

I Las Palmas är det polisstationen mitt emot Santa Catalinahotellet (la Supercomisaria) och på syd den vanliga polisstationen i Maspalomas. Det är möjligt att man kan få dessa intyg på lokala polisstationer på andra orter på ön. Man fyller i en blankett som finns där men som också finns på klubbens expeditioner i Las Palmas och San Agustin. Man ska ha giltigt pass eller nationellt ID-kort med sig. Sedan tar det max 5 arbetsdagar innan man får hämta ut det.

Om ni reser

Intyg för att kunna resa med rabatt inom Spanien

Rabatten har kommit till för att de som bor på Kanarieöarna och i Ceuta och Melilla ska kunna resa till andra orter utan så stora kostnader. Tex för att uträtta ärenden hos myndigheter, besöka läkare etc. Rabatten är för tillfället på 75 procent av resans pris, men det är bara i teorin för det är bara resans grundpris som är rabatterad. Sedan tillkommer en del skatter och avgifter så i själva verket betalar man betydligt mer.

     Det är obligatoriskt att ha uppehållstillstånd, Permiso de Residencia, för att kunna få rabatt.

     Dessutom måste man kunna visa upp ett intyg på att man är mantalsskriven hos kommunen.

Det heter Certificado de Residencia para Viajar.

Man kan lätt ta ut sitt intyg på internet genom att gå in på kommunens hemsida. Man skriver till exempel Ayuntamiento de Las Palmas.
     Om man köper en resa genom resebyrå kan de ibland ordna så att man själv inte behöver ta med intyg, men ofta kan det vara problem med utländska namn som stavas annorlunda i myndigheternas register och det kan därför vara lättare och säkrare att själv ta med ett intyg på resan.

     Intygets giltighet är 6 månader och personal vid  incheckning ska endast se på intyget, inte behålla det. Kontrollera att man fortfarande är mantalsskriven här.

     Det förekommer att kommunerna helt enkel plockar bort personer som de tror inte längre bor här så man bör kontrollera då och då att man fortfarande finns i kommunens register. Detta gör man enkelt genom att ta ut ett intyget Certificado de Residentes para Viajar på kommunens hemsida.

     Det gröna kort eller gröna A-4 ark man får som uppehållstillstånd är ett intyg och betraktas inte som legitimation. Man ska alltid kunna visa upp giltig ID-handling från hemlandet för att bevisa att man är Residente här på ön.

Stöldanmälan

Vad gör jag om någon stjäl min plånbok, väska eller andra tillhörigheter?

     Det viktiga är att spärra sina kreditkort/betalningskort på de nummer som banken ger en när man får korten.

     Stölder ska anmälas till Policia Nacional på telefon 902 102 112. På det här telefonnumret kan man be att få göra anmälan på engelska, franska, tyska och givetvis spanska.

     Sedan ska man ta sig till en polisstation inom 48 timmar för att skriva under anmälan på polisstationen. Detta måste göras för att anmälan ska vara komplett. Tala om när ni kommer till polisstationen att ni redan har gjort anmälan på telefon.

     Det är viktigt att anmäla stölder. Dels för att eventuellt kunna få ut något på försäkringar, kunna bevisa att man själv inte har gjort eventuella inköp/uttag med kort och för att kunna få tillbaka tillhörigheter som kanske blir upphittade och inlämnade hos polisen.

Adresser till Policia Nacionales lokaler på Gran Canaria:

I Las Palmas:

C/Luis Doreste Silva, 68

C/Juan Rejón, 62

C/Córdoba, 1

I Telde:
C/Escultor Eduardo Chillida Juantegui s/n   (utan gatunummer)

I Maspalomas:

Avenida de Moya, 4

Om man blir utsatt för våld och behöver läkarvård kan man också ringa 112 till larmcentral.

Information om postpaket

Många väljer att skicka postpaket till sig själva från Norden för att kunna få med mer saker. Om det handlar om personliga saker för eget bruk ska man inte betala några tullavgifter eller skatter. För att undvika problem kan man skriva när man ska skicka paketet att det är begagnade varor (usados) tex. begagnade kläder (ropa usada para uso personal) begagnade böcker (libros usados para uso personal). Det är ytterst sällsynt med kontroller där paket öppnas men det kan vara bra om sakerna inte har prislappar och etiketter kvar i den händelse av man skulle få lov att öppna paketet.

     Ett tips är att en anhörig eller god vän i hemlandet står som avsändare och man själv som mottagare. Detta väcker mindre misstankar hos myndigheterna och om paketet av misstag skulle bli tillbakasänt kan den personen hämta ut det. Om paketet inte kommer fram inom rimlig tid och man vill göra en reklamation måste den göras personligen av den som står som avsändare och på platsen som paketet skickades ifrån.

Eventuellt. kan man reklamera via internet men ibland måste det göras på plats.

     Myndigheterna har rätt att ta ut tullavgifter i vissa fall om det är helt nya varor som de betraktar som importvaror eller om de tror att varorna ska säljas här på öarna. Om man får en vara direkt skickad från ett företag och den kommer i en kartong från företaget, tex. en dator, symaskin el. annan apparat så får man räkna med tullkostnader.

     Om innehållet består av mat och div. hushållsartiklar kan man skriva att det är presenter (regalos). I det fallet är det helt nödvändigt att avsändare och mottagare är olika personer.

     Man får nästan säkert problem om man skriver att paketet innehåller mediciner eller hälsokostprodukter för då träder Hälsovårdsmyndigheterna också in i bilden och vill kontrollera att inget hälsovådligt förs in i landet.

Handla på internet och få varor skickade till Kanarieöarna

Trots att Spanien ingår i EU så har Kanarieöarna lite speciella tullbestämmelser.

Detta försvårar och fördyrar leverans av beställda varor. Många företag skickar överhuvudtaget inga varor till Kanarieöarna. Det är nästan omöjligt att få ut en vara om man inte har ett spanskt identitetsnummer som utlänning. Número de Identificación de Extranjero, N.I.E. Det kan gå att beställa varan utan detta, tex med ett passnummer men när den kommer till öarna kan den inte lämnas ut till personen ifråga. Även i de fall när varan kan lämnas ut kan det uppstå vissa problem eftersom myndigheterna lägger på mer skatt och tullavgift än man har räknat med. Man ska tex bara betala den kanariska skatten (IGIC) men ibland lägger myndigheterna på den skatt som finns på spanska fastlandet (IVA) i stället, och den är högre.  

Numera finns det en lösning på det här problemet som kan passa för många.  

De som bor här och har ett N.I.E- nummer kan numera handla på internet av firmor på spanska fastlandet och få varorna skickade hit till öarna. Det gör man genom att använda ett kanariskt bolag som skickar varorna från spanska fastlandet till kundens bostadsadress här på öarna.

Man registrerar sig först hos logistikbolaget, sedan beställer man varan och uppger det logistikbolagets adress i Madrid eller Barcelona. Efter några dagar eftersänder de paketet till Kanarieöarna. Det bolag som vi har testat heter e-logger, men det kan finnas fler. Man betala firman för frakten och dessutom kommer det till en skatt. Beloppet beror på varans värde.  

Skandinaviska klubben tar inget ansvar för att detta fungerar men några medlemmar har provat och det har gått bra. Vi rekommenderar att man läser all finstilt information ang. skatter och avgifter. Hitills känner vi bara till fall där man har beställt varor från firmor på spanska fastlandet men det är möjligt att det fungerar lika bra med varor från andra EU-länder.

Uppehållstillstånd
-Permiso de Residencia

Vilka personer måste ha uppehållstillstånd ?

     De som har skrivit ut sig från sitt hemland och ska bosätta sig här fast på Gran Canaria ska söka uppehållstillstånd, Permiso de Residencia.

     För pensionärer inom EU krävs följande:

• Formulär 121 från Försäkringskassan. Detta ansöker man om när man ska skriva ut sig från sitt hemland.

• Pass eller Nationellt ID-kort.  ( Polisen föredrar alltid pass)

• Hyreskontrakt eller lagfart.
• Ansökningsblankett modell EX 18
. Finns hos polisen eller på klubbens expeditioner.

Man ska ha med sig handlingarna i original och en fotokopia. Det krävs ingen tidsbeställning utan man tar en nummerlapp på plats. Polisen kontrollerar att alla dokument finns med och sedan får man en blankett för att betala in 12 € på banken. Därefter kan man hämta ut sitt uppehållstillstånd.

Det är polisen för utlänningar som har hand om detta och de finns på Delegación de Gobierno vid Plaza de La Feria i Las Palmas. (Ingången är på baksidan av byggnaden)

     De som bor på södra delen av ön söker detta på Comisaria de Policia en Maspalomas.

Behålla uppehållstillstånd utan att vara fast bosatt här?

Tidigare var det nödvändigt att skaffa uppehållstillstånd om man vistades här i mer än 3 månader. De som har tillståndet men inte är skrivna här kan ha det kvar men man bör vara medveten om att man kan utsättas för granskning av skattemyndigheterna. Om någon vill avsäga sig sitt Permiso de Residencia kan vi informera om hur det går till på expeditionen i Las Palmas.

     Att ha uppehållstillstånd, Permiso de Residencia, här innebär skyldigheter som att man ska deklarera och ev. skatta här. Det är alltid bäst att prata med en skatterådgivare.

Intyg för att få rabatt på resor

Att ha uppehållstillstånd ger en del rättigheter som tex att få resa med ”glesbygdsrabatt” för resor med flyg och båt mellan öarna och till spanska fastlandet. För att få rabatten måste man vara mantalsskriven här också. Man måste kunna visa upp ett intyg på detta; Certificado de Residente para Viajar.

     Det här intyget kan man själv ta ut på internet på kommunens hemsida och det gäller i 6 månader. Det ska endast visas upp vid resa med flyg eller båt.

     I bland kan resebyrån ordna med rabatten utan att man behöver ha med sig intyget på resan. Men det är mycket enkelt att ta ut intyget och det är alltid bra att ha det med för säkerhets skull.

Kontrollera att man fortfarande är mantalskriven här.

Det förekommer att kommunerna helt enkel plockar bort personer som de tror inte bor här längre så man bör kontrollera då och då att man fortfarande finns i kommunens register. Detta gör man enkelt genom att ta ut ett intyget Certificado de Residentes para Viajar på kommunens hemsida.

     Det gröna kort eller gröna A-4 ark man får som uppehållstillstånd är ett intyg och betraktas inte som legitimation. Man ska alltid kunna visa upp giltig ID-handling från hemlandet för att bevisa att man är Residente här på ön.

N.I.E-nummer och intyg till banker etc.

Om man inte har för avsikt att bosätta sig fast här men vill köpa bostad eller bil tex. kan man ansöka om ett registreringsnummer för utlänningar, N.I.E. Det intyg man får har en giltighetstid på 3 månader.

     Det får man på polisstationen Jefatura de Policia på C/Luis Doreste Silva, intill nedfarten till småbåtshamnen. Kallas också La Supercomisaria.

     På den södra delan av ön ansöker man om detta på Comisaria de Policia Nacional i Maspalomas.

     Den spanska ambassaden i hemlandet kan också ordna med identitetsnummer för utlänningar.

Intyg för att öppna bankkonto för personer som ej är fast bosatta.

Den som behöver ett intyg på att de inte är fast bosatta här på ön, kan få det utfärdat av polismyndigheterna här på ön. Detta intyg behövs bl.a. för att öppna bankkonto här utan att vara fast bosatt.

Detta är allmän information. Den som vill ha mer information får gärna vända sig till expeditionen i Las Palmas så ska vi försöka ge er råd om just er personliga situation.

Sjukvård för Skandinaver på Gran Canaria

Behöver man ringa efter en ambulans är telefonnumret 112 precis som i EU.

Solen och värmen här på Gran Canaria bidrar till att vi mår bra och kan vara mer aktiva men sjukdomar och olyckor drabbar oss ändå ibland och det är bra att veta vad som gäller och vart man ska vända sig. Alla som vistas här tillfälligt, även om det rör sig om flera månader, och som är skrivna i sina skandinaviska hemländer ska ha med sig ett EU-kort från sin Försäkringskassa. Med EU-kortet har man rätt till vård på de kommunala sjukhusen och på vårdcentralerna, Centros de Salud de la Seguridad Social.

EU-kortet visar att du är försäkrad i ditt hemland och ger dig rätt till nödvändig vård när du vistas i Spanien. Med nödvändig vård menas akutvård och också vård som ges på grund av kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och medicinska kontroller. I vissa fall kan man behöva komma överens med vårdgivaren innan, när det gäller dessa provtagningar och medicinska kontroller. Akut sjukvård har man alltid rätt till!

Om vården kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland betraktas den inte som nödvändig. Den bedömningen görs alltid av läkare eller annan vårdpersonal och beror på sjukdomen och hur länge du ska stanna i landet.

Viss tandvård kan beviljas av Försäkringskassan i en del situationer.

Rent allmänt gäller att man bör ha med sig medicinlista från sitt hemland och information om de kroniska sjukdomar man lider av. Om du är pensionär ska du också ha ett speciellt pensionärsintyg från din försäkringskassa. De brukar skicka med det när de skickar ut EU-korten, annars kan du be dem skicka ett till dig.  Det här intyget ger dig också rätt till mediciner till samma pris som spanska pensionärer. Detta intyg utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Eventuellt kan man få samma typ av intyg för Norge, Danmark och Finland.  

Med sitt EU-kort kan man vända sig till sin närmaste vårdcentral, Centro de Salud, och där visar man upp kortet. Man ska ha med sig giltig legitimation i original och en fotokopia av legitimationen och EU-kortet. Intyget från Försäkringskassan ska man också ha med sig för att få rabatt på mediciner. Vid riktigt akuta situationer åker man givetvis direkt till närmaste kommunala sjukhus. (Vid livshotande situationer kan man få hjälp även av privata sjukhus, men man får betala detta själv om man inte har en privat försäkring).

De kommunala vårdcentralerna heter Centro de Salud och tillhör Seguridad Social. Det finns en sådan vårdcentral i alla orter och ofta i varje stadsdel. (Ej att förväxla med små privata läkarmottagningar på turistorter som kanske heter något liknande).

Centro de Salud finns det alltid läkare dagtid, men ta reda på vilka öppettider som gäller under nätterna och helgerna. Endast vissa Centro de Salud har öppet även då. De kommunala sjukhusen här på ön är: Hospital Dr. Negrin och Hospital Insular i Las Palmas. Läkare på den spanska försäkringskassan kan även ge remiss till spanska privata sjukhus, till exempel San Roque i Maspalomas. Om du blir inlagd på ett kommunalt sjukhus (eller privat via remiss) och får med dig anvisningar hem om att du ska ta medicin måste du hämta recepten på din närmast vårdcentral

Den kommunala vården och den privata vården är helt separata system i Spanien

Betald annonsplats
med länk till annonsörens hemsida

Privat sjukvård

Den som vill, kan också teckna en privat sjukförsäkring antingen via sin hemförsäkring med förlängning eller med något annat bolag. Om man har en privat försäkring kan man vända sig till de privata klinikerna och man får hjälp med hemresa om man inte kan resa hem som man hade planerat.

På södra delen av ön brukar privatklinikerna ha tolk anställd. Det finns tolk på några privata kliniker i Las Palmas men eventuellt inte på alla. De privata försäkringsbolagen kan acceptera att man anlitar en tolk själv och får tillbaka för utläggen av sitt försäkringsbolag vid hemkomsten. Kolla med ditt försäkringsbolag om de godkänner det och begär alltid kvitto på tjänsten som ska visas upp vid hemkomsten eller skickas till försäkringsbolaget.

Tänk på att alltid begära kvitton på alla utlägg om du vill få ut ersättning på en privat sjukförsäkring.

Observera att, för att få ersättning för extra kostnader vid hemresor till exempel med ambulansflyg måste man ha en privat sjukförsäkring. Då får man hjälp av SOS International som också sköter om kontakter med flygbolag, läkare och anhöriga i hemlandet. För övrigt är det rent allmänt samma kvalité på vården på de statliga och de privata sjukhusen, men de privata klinikerna ger en lite mer personlig service och omvårdnad.

Givetvis kan man anlita privata läkare och privata kliniker även utan försäkring, men då betalar man alla kostnader själv och kan inte räkna med att få tillbaka för sina utlägg.

Övrig information om sjukvård på Gran Canaria

Om man är utskriven ur sitt hemlands försäkringskassa.

Om man är pensionär och ska skriva ut sig från sitt skandinaviska hemland och skriva in sig här som fast boende ska man ha med sig blankett E-121 från sitt hemlands försäkringskassa.

Mediciner

Numera betalar spanska pensionärer 10 procent av sina mediciner med ett högkostnadsskydd.

För att kunna få rabatterade mediciner måste läkaren skriva ut recepten för pensionär. Handskrivet recept med röd kant eller recept skrivet i datorn)

Behöver man ringa efter en ambulans är telefonnumret 112.

Vissa privata kliniker kan ha egen ambulansservice. Kontakta kliniken som du tror att du skulle vilja anlita eller oss på klubbens expedition i Las Palmas om du vill veta mer.

Hemsidor att läsa mer på:

Norska medborgare: www.helfo.no

Danska medborgare: www.borger.dk

Finska medborgare kela jos sairastut espanjassa kanariala eller

Fpa-om du insjuknar utomlands

Utskriven från Sverige men på besök där.

Svenska pensionärer som är fast bosatta på Gran Canaria, inskrivna i Seguridad Social på Gran Canaria och utskrivna ur Sverige, ska vid besök i Sverige (eller andra EU-länder) visa upp sitt 121-intyg från Sverige och sitt EU-kort för att få vård i Sverige eller annat EU-land.

Detta gäller både för akut vård och eventuell planerad vård.

(För den planerade vården kan det krävas tillstånd från spansk läkarvård).

Det är Försäkringskassan i Sverige som kan skicka ut EU-kortet till dessa personer.

Det är mycket viktigt att man också har med sig sin 121- blankett!

Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan.